ชุมชนคุณธรรมวัดกู้ อ.ปากเกร็ด ที่ตั้ง : เลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : วัดริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโดดเด่นด้วยศิลปะแบบมอญ เดิมชื่อ "วัดหลังสวน" สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๙๕ จนเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ. ...
ชุมชนคุณธรรมวัดชมภูเวก อ.เมืองนนทบุรี ที่ตั้ง : เลขที่ ๗๙ หมู่ที่ ๔ ซอยนนทบุรี ๓๓ ถนนสนามบินน้ำ-นนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๕๒๕ ๒๒๓๔ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นโดยชาวมอญที่ลี้ภัยจากพม่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประมาณ พ.ศ. ๒๓๐๐ ต่อมาพระสง ...
ชุมชนคุณธรรมวัดโคนอนมหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๐๘/๒ หมู่ที่ ๗ ซอยปลายบาง ๑ ถนนปลายบาง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เดิมเป็นวัดร้าง เรียกว่า วัดวัวนอน ที่ได้ชื่อเช่นนี้เป็นเพราะแต่เดิมวัดตั้งอยู่ท่ ...
Click เพื่ออ่าน E-Book ชุมชนคุณธรรมเกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด ที่ตั้ง : ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : เกาะเกร็ด เป็นเกาะแม่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง และมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,62 ...
ชุมชนคุณธรรมวัดท่าบันเทิงธรรม อำเภอบางใหญ่ ที่ตั้ง : เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑ ซอยเทศบาลบางใหญ่ ๑ ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๕๙๕ ๑๕๒๕ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้สร้างอยู่ในรา ...
ชุมชนคุณธรรมวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย ที่ตั้ง : เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๕ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๕๙๗ ๐๑๐๙ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๐ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนางเง็ก แสงประภา เป็นผู้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัด เดิมชื่อ วัด ...
ชุมชนคุณธรรมวัดปราสาท อำเภอเมืองนนทบุรี ที่ตั้ง : เลขที่ ๑๘ หมู่ที่ ๔ ซอยบางกร่าง ๕๗ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๕๙๕ ๑๒๘๘ , ๐๘ ๑๘๐๙ ๕๖๗๗ สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช หน้าบันพระอุโบสถเป็นไม้สักสลักรูปนารายณ์ทรงครุ ...
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร นนทบุรี วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในหมู่ที่ 3 บ้านท่าน้ำนนท์ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปัจจุบัน พระธรรมกิตติมุนี (สาย ฐานมงคโล) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส พระบาทสม ...
ชุมชนคุณธรรมวัดเล่งเน่ยยี่ ๒ อำเภอบางบัวทอง ที่ตั้ง : เลขที่ ๙๕๙ หมู่ที่ ๔ ถนนเทศบาล ๙ ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๕๗๑ ๑๑๕๕ , ๐ ๒๙๒๐ ๒๑๓๑ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ ๒ จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ ...
ชุมชนคุณธรรมวัดชลอ อำเภอบางกรวย ที่ตั้ง : เลขที่ ๓๓ หมู่ที่ ๓ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เวลาทำการ : ๐๘:๐๐ - ๑๖:๓๐ น. ติดต่อ : ๐ ๒๔๗๗ ๕๑๒๑ หลากตำนานเรื่องเล่าของวัดเก่าแก่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ตำนานหนึ่งกล่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ ...