สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอร่วมกิจกรรม ?????? “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยาออนไลน์ ปี ๒๕๖๕” Chao Phraya Life Culture Online 2022 ? live Streaming วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น-17.00 น. สถานที่ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมือง จ.นน ...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอร่วมกิจกรรม “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยาออนไลน์ ปี ๒๕๖๕” Chao Phraya Life Culture Online 2022 live Streaming วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น-17.00 น. สถานที่ วัดชมภูเวก อ.เมือง จ.นนทบุรี การแสดง จากสมาคมลิเกไทย การสาธิตผลิตภัณฑ์ 1 มาลัยข้อพระกร 2 ...
live Streaming วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น-17.00 น. สถานที่ วัดปราสาท (โบราณสถาน) อ.เมือง จ.นนทบุรี การแสดง จากเยาวชนเพลงพื้นบ้าน และ ปีพาทย์มอญ คณะพยุงศิลป์ การสาธิตผลิตภัณฑ์ 1 ไข่เค็มพอกดิน
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอร่วมกิจกรรม “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยาออนไลน์ ปี ๒๕๖๕” Chao Phraya Life Culture Online 2022 live Streaming วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น-17.00 น. สถานที่ วัดปราสาท (โบราณสถาน) อ.เมือง จ.นนทบุรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม เสนอ ละครชาตรีเมืองนนท์ รจริ ...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “วิถีชีวิต วิถีวัฒนธรรม สายธารเจ้าพระยา” คุณสมบัติประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี (ศึกษา ทำงาน หรือ อาศัยอยู่) ข้อมูล : www.songfungfest.co รายละเอียด และ ใบสมัคร กดลิ้งค์ด้านล่าง https://forms.gle/JncCsDYiH7Ti3hNB ...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมกิจกรรม ประกวดแต่งกลอน หัวข้อ “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” คุณสมบัติน้องๆ เยาวชน อายุ ระหว่าง 13-18 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล : www.songfungfest.com รายละเอียด และ ใบสมัคร กดลิ้งค์ด้านล่าง h ...
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญ ร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “พระมหากษัตริย์ของฉัน” คุณสมบัติน้องๆ เยาวชน อายุ ระหว่าง 7-12 ปี ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนนทบุรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ในสังกัดจังหวัดนนทบุรี ข้อมูล : www.songfungfest.com รายละเอียด และ ใบสมัคร กดลิ้งค์ด้าน ...
วันนี้ 7 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวินัย วรวัตร์ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในส่วนภ ...